Bob Oosterbaan
Bob OosterbaanGestalttherapeut / Masseur

Mijn naam is Bob Oosterbaan (1977)

Om tot een duidelijke visie te komen blijkt voor mij een hele worsteling. Ik probeer deze op mijn manier over te brengen.

Ik geloof dat elk mens een behoefte en wil heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Ieder mens heeft zo zijn eigen nieuwsgierigheid, creativiteit, vaardigheden en eigenschappen. Hoe jij deze in contact brengt met je omgeving maken je uniek.
Uit eigen ervaring weet ik ook hoe makkelijk het is om jezelf te verliezen in wat de omgeving zegt wat goed voor je is. Dat wat jouw uniek maakt raakt dan op de achtergrond.

Met jezelfzijn.nu wil ik je uitnodigen je te bewust te worden van welke kwaliteiten jij in huis hebt, hoe je ze uit het oog verliest en hoe je ze integreert in het leven wat bij jouw past.

Vanuit eigen ervaring

Van jongs af aan ben ik altijd een denker en dromer geweest. Dit maakte mij aan een kant eigenzinnig en creatief en aan de andere kant voelde ik mij ook een buitenbeentje.
Deze twee kanten heb ik leren onderscheiden door in therapie te gaan. Ik kwam hier tot inzicht hoe ik mijn eigenzinnigheid en creativiteit weggedrukte. Als buitenbeentje had ik sterke behoefte ergens bij te horen en zocht veel bevestiging en goedkeuring van mijn omgeving.

Uit mijn eigen ervaring heb ik geleerd dat wanneer mijn omgeving een te dominant bepalende factor in mijn leven speelt, dit een basis wordt voor ongezonde onzekerheid en een negatief zelfbeeld. Wat ik de wereld te bieden heb als mens, met mijn eigenschappen en kwaliteiten, wordt dan steeds vager. Hetzelfde geldt voor de eigen verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. En daar deed ik mijzelf enorm te kort en mijn omgeving ook.

Nu is dat anders. Ik kan kiezen tussen mijn eigenheid en wat mijn omgeving mij te bieden heeft. Wat hierin gezond is voor mij en mijn geluk in mijn leven. Daarin voel ik mij steeds heler en authentieker worden. Kortom meer mijzelf.

En die keuzevrijheid gun ik iedereen en dat is ook waar ik voor sta met mijn praktijk.

Een andere richting

Lange tijd had ik een baan die ik helemaal niet leuk vond. Maar ja een vaste baan opzeggen, dat kon ik toen nog niet zomaar. Ik had alleen wel een andere koers te gaan varen, het werk boeide me steeds minder en zag mijn verantwoordelijkheden steeds minder goed.
Zo stuitte ik in 2008 op een yoga-massage opleiding (thaidee), het contrast met mijn werk gaf mij veel voldoening. Deze heb ik in 2010 afgerond. Ik kwam hier ook in aanraking met NLP, wat voor mij een nieuwe zoektocht opende naar mijn opleiding tot gestalttherapeut (Olflo). Dat bleek een pittig, confronterend en een noodzakelijk proces te zijn. Hier heb ik mijzelf echt leren kennen, met de kwaliteiten die ik te beiden had. In 2019 heb ik deze afgerond.